Green Destinations är en ideell stiftelse för hållbar turism, som leder ett globalt partnerskap av expertorganisationer, företag och akademiska institutioner. Vi arbetar för att främja gemenskapen mellan destinationsansvariga och intressenter inom Green Destinations. Tillsammans försöker vi hjälpa till att göra dessa platser bättre och mer hållbara.

Observera

Green Destinations Foundation är ansvarig för utmärkelser, certifieringar, utbildningar och evenemang. Green Destinations BV är ansvarig för programmen Green Destinations Global Leaders och Good Travel Guide.

Green Destinations kärnvärden

Våra kärnvärden är Genuine, Responsible and respectful, Economically sustainable, Environment & climate-friendly och Nature & scenery friendly. Dessa bildar den lämpliga akronymen GREEN. Översatt till svenska blir det:

 

  • Genuina, äkta: att främja det äkta och genuina vad gäller lokal kultur och traditioner;
  • Respektfullt och ansvarsfullt: undvika utnyttjande av människor och lokalbefolkning, och förhindra en förstörande massturism (överturism);
  • Ekonomiskt hållbart: involvera det lokala näringslivet och öka sysselsättningen i lokalsamhället.
  • Miljö & klimatanpassad: minska klimatpåverkan, miljöförstöring och nedskräpning och istället främja folkhälsan;
  • Natur- och landskapsvänlig: skydda natursköna vyer, landskap, naturliga livsmiljöer och vilda djur och växter.

Varför Green?

Destinationer som jobbar efter dessa kärnvärden kommer kunna höja kvaliteten, attraktions- och konkurrenskraften som destination. Det kommer attrahera medvetna “gröna” besökare som kommer agera respektfullt och även stanna längre. Kärnvärdena är grunden för hur vi ser på policyförändringar, utmärkelser och certifieringar.

Samarbete

Green Destinations samarbetar med turismbranschen och media för att göra hållbara destinationer mer synliga inom marknadsföring och destinationsinformation.

DESTINATIONS BEDÖMNINGAR, UTMÄRKELSER OCH CERTIFIERING

Green Destinations har utvecklat ett bedömnings- och certifieringsprogram som är komplett, prisvärt och enkelt att använda. Det passar behoven hos både små och stora destinationer. Programmet har tagit fram ett onlineverktyg för rapportering och bedömning baserat på GSTC-erkända Green Destinations standarden  med data från 2000 destinationer. Verktyget hjälper destinationer att förbättra sin hållbarhetsutveckling till ett väldigt lågt pris jämfört med jämförbara system. För mer information, se här. Destinationer som väljer att använda onlineverktyget  blir medlemmar i Green Destinations Community.

Green Destinations Community

Destinationer, regioner och hela länder är sammankopplade i världens största nätverk av hållbara destinationer genom ambassadörer för Green Destinations. Green Destinations ambassadörer delar med sig av kunskap och erfarenheter från hela världen. Tillsammans med experter så hjälper ambassadörerna respektive destination till förbättrad hållbarhet genom att visa upp goda exempel inom hållbarhet.

``SUSTAINABLE TOP 100`` OCH GREEN DESTINATIONS DAYS

Green Destinations Community lanserades på ITB Berlin 2015, och hade framgångsrika möten och presentationer på ITB 2016, på Global Green Destination Days 2016 i Ljubljana (Slovenien), 2017 i Cascais (Portugal) och 2018 i Nijmegen (Nederländerna). Global Green Destination Days är världens största konferens för hållbara destinationer. Sedan 2018 kombineras de med de årliga konferenserna i Global Leaders Network.

 

Medlemmarna i gemenskapen och särskilt GD ambassadörer uppmuntras att nominera sin destination för tävlingen Sustainable Destinations Top 100, som först presenterades vid ITB Berlin i 2015, och upprepas årligen. Målet med tävlingen är att lyfta fram framgångsexempel inom destinations management och erfarenhetsutbyte mellan destinationer, som till exempel vid Global Green Destinations Days.

 

Tidigare Top 100 vinnare kan ses på: http://sustainabletop100.org/

DET GLOBAL LEADERS PROGRAMMET

Framgång inom hållbar turism är beroende av bra ledarskap och innovationsvilja. Därför har Green Destinations startat ett nätverk för destinations- och företagsledare, vilket blir som en plattform för samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte. Nätverkets mål och stadgar undertecknades av 50 inbjudna experter vid den första konferensen för Global Leaders, som hölls i Arnhem (NL) i september 2018. Medlemmarna i nätverket har åtagit sig att ligga i framkant när det gäller att utveckla turismen, hantera dess effekter och maximera nyttan, kvaliteten och hållbarheten i turismutbudet. Initiativet kommer också se till att destinationernas framsteg kan kopplas till FNs globala mål för hållbar utveckling (SDGs).

Read more…

Representanter i Sverige för Green Destinations

Peter är en hållbarhetskonsult som stödjer destinationer och reseföretag på väg mot en grönare och mer hållbar turism. Han är en erfaren affärsutvecklare, PM4SD-certifierad projektledare och föreläsare. Peter är certifierad revisor och rådgivare för Green Destinations och representant i Norden och Baltikum. Peter har också erfarenhet av hållbar evenemangsplanering. Han är preferred partner, revisor och tränare för det certifieringsverktyget “Hållbart evenemang”. Han föreläser dessutom regelbundet vid olika yrkeshögskolor om hållbar turism och hållbara evenemang.

För mer information, kontakta Peter på peter@northflash.com

Emil Selse från SELSE Sustainability Consulting hjälper destinationer, organisationer och turistföretag att bli och jobba mer hållbart. Emil är sedan 2019 certifierad i Hållbar Turism genom GSTC, och är partner, rådgivare och även trepartsgranskare för Green Destinations. Efter 17 år som civilingenjör inom privata produktions- och tjänsteföretag bytte Emil 2016 bana och blev ansvarig för det regionala projektet Hållbar Produktutveckling för naturbaserad turism i Östergötland. Emil jobbar nu som projektledare för olika EUprojekt vid sidan av olika hållbarhetsuppdrag.

För mer information, kontakta Emil på emil@selse.se

+46 (0) 725036998